Nasza ostatnia Aktywność

„Jest naiwnością uważać, że los ludzkości zależny tylko od modlitw. Potrzebujemy także działania.”-Dalajlama

regulamin rekrutacji od dnia 01.08.2020 Pobierz 1. Formularz dla uczestnika Pobierz 1A. Formularz dla otoczenia Pobierz 2. Oswiadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Pobierz 3. Decyzja o przyjęciu kandydata Pobierz 3A. Decyzja o przyjęciu osoby z otoczenia Pobierz 4. DEKLARACJA uczestnictwa Pobierz 4A. DEKLARACJA uczestnictwa […]
Regulamin rekrutacji Do dnia 31.07 2020 pobierz 1. Formularz dla uczestnika Pobierz 1A. Formularz dla otoczenia Pobierz 2. Oswiadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Pobierz 3. Decyzja o przyjęciu kandydata Pobierz 3A. Decyzja o przyjęciu osoby z otoczenia Pobierz 4. DEKLARACJA uczestnictwa Pobierz 4A. DEKLARACJA […]
Od dnia 1 października 2019 roku Fundacja Integracji Społecznej  FENIKS realizuje projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie […]

Prostujemy ludzkie ścieżki

“To, czego człowiek pragnie dla siebie, niech pragnie też dla drugiego; nie dążcie do wywyższania się nad innymi, ale przyzwyczajajcie się do rzeczy skromnych. ,,
-Św Paweł

Osiągniecia

Nasza Organizacja wielokrotnie była nagradzana za walkę z wykluczeniem społecznym, przeciwdziałaniu bezdomności
i pozostałych aspektach wykluczenia społecznego

Wspólprace 

Wspópracujemy m.in.z
Urzędem Miasta Częstochowy,
Fundacją Barka i wieloma innymi organizacjamiSekret naszego sukcesu

“Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu.,,
-Platon

Doświadczenie

Od 6 lat nasza fundacja zajmuje się osobami wykluczonymi zawodowo

Kadra

Nasza kadra ma wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu swojej pracy

plan działania

Dzięki temu że planujemy wszystko długofalowo zawsze mamy ręce pełne roboty

Nasze Kierownictwo

“Doceń to co masz, uwierz w siebie i w swoje możliwości.
Czasem najlepszym prezentem jaki możesz sobie podarować jest szansa na zmianę”
– Urszula Sprącel-Kudrzyn

Olga Pietras

Członek Rady

Instruktor

Urszula Sprącel-Kudrzyn

Prezes Fundacji

Kierownik CIS

Katarzyna Witkowska

Członek Rady

Instruktor