Aktualnośći

Nabór prowadzono na stanowisko: instruktor warsztatu poligraficzno – graficznego w zawiązkuz realizacją projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” Informacja o Wyborze Pobierz
Podstawy robót instalatorskich sanitarnych – nabycie umiejętności w drobnych pracach białego montażu Podstawy robót instalatorskich elektrycznych – nabycie umiejętności w montażu opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych i przełączników.
Fundacja Integracji Społecznej FENIKS realizująca projekt„Przyszłość to My – CIS rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020   ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor warsztatu poligraficzno-graficznego Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych_wzór pobierz oświadczenie o niekaralności pobierz Nabór na Stanowisko pobierz
Prace porządkowe przy pomniku Małego Powstańca w Dźbowie. Pomnik powstał ku upamiętnieniu mieszkańców Dźbowa, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę w czasie drugiej wojny światowej.
Dnia 31 października 2020 roku pierwsze uczestniczki zakończyły uczestnictwo w projekcie.Cztery z nich zostały przyjęte na staż. Dziękujemy za udział. Życzymy sukcesów i wytrwałości; oby staże zakończyły się podjęciem stałej pracy. Serdecznie zapraszamy kolejne osoby do uczestnictwa w projekcie.Na warsztacie szwalniczym mamy wolne miejsca. 
W dniach 16 i 23 października w ramach projektu “Przyszłość To My – CIS rozwój” odbyły się szkolenia online prowadzone przez Pana Łukasza Bednarczyka z JOWES.Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, […]
Ogłasza się nabór na Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Przyszłość to My – CIS rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską ze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. […]
Fundacja Integracji Społecznej FENIKS realizująca projekt„Przyszłość to My – CIS rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020   ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor warsztatu poligraficzno-graficznego oświadczenie o niekaralności pobierz Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych_wzór pobierz Nabór na Stanowisko pobierz
regulamin rekrutacji od dnia 01.09.2020 Pobierz 1. Formularz dla uczestnika Pobierz 1A. Formularz dla otoczenia Pobierz 2. Oswiadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo Pobierz 3. Decyzja o przyjęciu kandydata Pobierz 3A. Decyzja o przyjęciu osoby z otoczenia Pobierz 4. DEKLARACJA uczestnictwa Pobierz 4A. DEKLARACJA uczestnictwa […]