Prezes Fundacji Integracji Społecznej “FENIKS” ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i narzędzi dla warsztatu poligraficzno-graficznego w ramach projektu„Przyszłość to […]
Prezes Fundacji Integracji Społecznej FENIKS informuję o naborze pracownika na stanowisko: Instruktor warsztatu poligraficzno – graficznego. Do pobrania Klik
Stębnówka 1- igłowa z transportem igłowym Juki DLN-9010A-SS – 2 szt.Stębnówka z potrójnym transportem i napędem typu Direct- Drive LU […]
W dniu 18.12.2019 uczestnicy projektu “Przyszłość to My – CIS rozwój” wraz z kadrą Centrum  wzięli udział w zajęciach integracyjnych.  […]
10.12.2019 to spotkanie z pojęciem Ekonomia Społeczna. Po ważnym dla nas spotkaniu z przedstawicielami  Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Częstochowskim […]
Spotkanie z Panią Barbara Pamuła- Wesołek  – głównym specjalista w Referacie Zatrudnienia i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta […]
Fundacja Integracji Społecznej FENIKS realizująca projekt„Przyszłość to My – CIS rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]