Od dnia 1 października 2019 roku Fundacja Integracji Społecznej  FENIKS realizuje projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”, współfinansowany ze […]
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Prezes FIS FENIKS unieważnia zapytanie ofertowe 2/P/2020 na dostawę maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu […]
Prezes Fundacji Integracji Społecznej FENIKS informuję o naborze pracownika na stanowisko: Instruktor warsztatu poligraficzno – graficznego.
Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi instruktora zawodu warsztatu poligraficzno- graficznego.
Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]