Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Prezes FIS Feniks informuje o wyborze dostawcówdostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to […]
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Prezes FIS Feniks informuje o wyborze dostawców specjalistycznych urządzeń sprzątających wraz z oprzyrządowaniem i środkami myjącymi dla warsztatu specjalistycznych, mobilnych […]
Prezes FIS Feniks informuje o wyborze realizatora świadczenia usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My – CIS […]

Prezes FIS Feniks informuje o wyborze realizatora na „instruktora zawodu warsztatu poligraficzno-graficznego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Prezes FIS Feniks informuje o wyborze realizatora świadczenia usługi trenera reintegracji społeczno-profilaktycznej dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My – […]
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest specjalistycznych urządzeń sprzątających wraz z oprzyrządowaniem i środkami myjącymi dla warsztatu specjalistycznych, mobilnych usług […]