Przedmiotem zamówienia jest usługa trenera reintegracji społeczno-profilaktycznej dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” finansowanego ze środków […]
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu realizującego zadanie „Instruktor zawodu warsztatu poligraficzno-graficznego” w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” […]