Prezes FIS Feniks informuje o wyborze realizatora na „instruktora zawodu warsztatu poligraficzno-graficznego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Prezes FIS Feniks informuje o wyborze realizatora świadczenia usługi trenera reintegracji społeczno-profilaktycznej dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My – […]