Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi instruktora zawodu warsztatu poligraficzno- graficznego.
Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]