Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Prezes FIS FENIKS unieważnia zapytanie ofertowe 2/P/2020 na dostawę maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu […]
Prezes Fundacji Integracji Społecznej FENIKS informuję o naborze pracownika na stanowisko: Instruktor warsztatu poligraficzno – graficznego.