Prezes FIS “FENIKS” informuje o wyborze podmiotu realizującego zapewnienie posiłku regeneracyjnego dla 120 uczestników w ramach projektu “Przyszłość to My […]