W dniu 18.12.2019 uczestnicy projektu “Przyszłość to My – CIS rozwój” wraz z kadrą Centrum  wzięli udział w zajęciach integracyjnych.  […]
10.12.2019 to spotkanie z pojęciem Ekonomia Społeczna. Po ważnym dla nas spotkaniu z przedstawicielami  Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Częstochowskim […]
Spotkanie z Panią Barbara Pamuła- Wesołek  – głównym specjalista w Referacie Zatrudnienia i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta […]