Powrót uczestników do CIS . Sprzątanie, przygotowanie sal do bezpiecznego uczestnictwa.