Prezes Fundacji Integracji Społecznej FENIKS informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup frezarki Do pobrania 1