Fundacja Integracji Społecznej FENIKS realizująca projekt„Przyszłość to My – CIS rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]
Prace porządkowe przy pomniku Małego Powstańca w Dźbowie. Pomnik powstał ku upamiętnieniu mieszkańców Dźbowa, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę […]