Spotkanie z Panią Barbara Pamuła- Wesołek  – głównym specjalista
w Referacie Zatrudnienia i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy było dla nas ważne bo pokazało nam czym są uzależnienia jak jej rozpoznawać, jakie są ich objawy. W czasie spotkanie poznaliśmy fazy uzależnienia, jakie są objawy poszczególnych faz. Pracowaliśmy w grupach nad różnego rodzaju ćwiczeniami wskazującymi, że jeśli problem alkoholowy nas dotyka to nie jesteśmy sami. Podczas spotkania otrzymaliśmy aktualne informacje o punktach pomocy osobom uzależnionym, o miejscach spotkań klubów AA
i grup wsparcia. Na koniec otrzymaliśmy ankietę aby samodzielnie zrobić autodiagnozę dla swoich potrzeb i ewentualnego dalszego podejmowania działania na rzecz niwelowania skutków uzależnienia.  DZIĘKUJEMY!!!

Tags

Comments are closed