Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi instruktora zawodu warsztatu poligraficzno- graficznego.
Tags

Comments are closed