10.12.2019 to spotkanie z pojęciem Ekonomia Społeczna. Po ważnym dla nas spotkaniu z przedstawicielami  Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Częstochowskim […]
Spotkanie z Panią Barbara Pamuła- Wesołek  – głównym specjalista w Referacie Zatrudnienia i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta […]
Fundacja Integracji Społecznej FENIKS realizująca projekt„Przyszłość to My – CIS rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]