Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu realizującego zadanie „Instruktor zawodu warsztatu poligraficzno-graficznego” w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” […]
Fundacja Integracji Społecznej Feniks ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestnikóww ramach projektu „Przyszłość to My […]
Fundacja Integracji Społecznej Feniks ogłasza zapytanie ofertowe na  zapewnienie posiłku regeneracyjnego dla 120 uczestników w ramach projektu „Przyszłość to My – […]