Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu realizującego zadanie „Instruktor zawodu warsztatu remontowego i aranżacji wnętrz, opiekun stażu oraz zakup pakietu materiałów” […]
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Prezes FIS „FENIKS” informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 4/P/2020 dostawy maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w […]
Prezes FIS „FENIKS” informuje o wyborze dostawy maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to […]
Prezes Fundacji Integracji Społecznej FENIKS informuje o wynikach naboru na stanowisko: Instruktor warsztatu poligraficzno-graficznego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS […]
Prezes FIS FENIKS unieważnia zapytanie ofertowe 2/P/2020 na dostawę maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów dla warsztatu szwalniczego w ramach projektu […]