Prezes FIS Feniks informuje o wyborze realizatora świadczenia usługi wyjazdu studyjnego dla 40 uczestników i 40 osób z ich otoczenia […]
Prezes Fundacji Integracji Społecznej FENIKS informuje o wynikach naboru na stanowisko: Instruktor warsztatu specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających.
Przedmiotem zamówienia jest usługa trenera reintegracji społeczno-profilaktycznej dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” finansowanego ze środków […]
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu realizującego zadanie „Instruktor zawodu warsztatu poligraficzno-graficznego” w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” […]
Fundacja Integracji Społecznej Feniks ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestnikóww ramach projektu „Przyszłość to My […]