Fundacja Integracji Społecznej FENIKS realizująca projekt„Przyszłość to My – CIS rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]
Zapytanie ofertowe nr 2/P/2019 (zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności) na zakup materiałów remontowych oraz wykonanie prac remontowych w celu […]